Advokatfirma Eilertsen er et mindre advokatfirma med bred kompetanse, særlig innen følgende spesialområder:

Advokat (H) Bjørnar Eilertsen
  • Forsikrings- og erstatningsrett
  • Helserett, undervisnings- og foredragsvirksomhet
  • Kontrakts- og avtalerett
  • Personvernrettslige emner (bruk av kundeopplysninger mv)
  • Transportrett, med vekt på landtransport
  • Øvrige rettsområder (skatterett, forbrukerrett mv)

Innehaveren Bjørnar Eilertsen bistår private og næringsdrivende klienter med ulike juridiske oppgaver etter behov. Prosessoppdrag håndteres for klienter for alle domstoler og tvisteløsningsorganer. Bjørnar Eilertsen har Møterett for Høyesterett og bistår klienter også ved prosessoppdrag for Norges Høyesterett.

Advokat Eilertsen er i tillegg utdannet Registrert Revisor (1988) og Siviløkonom (1992) fra Bedriftsøkonomisk Institutt, Sandvika. Han har erfaring fra arbeid som revisor i et av de større revisjonsfirmaene, og fra arbeid som advokat i Konsernjuridisk avdeling/ass. direktør i Storebrand-If-konsernet i Norge over en 10-årsperiode. Dette gir et godt grunnlag for å bistå klienter i enhver sammenheng som krever omfattende økonomisk, regnskapsmessig og juridisk bakgrunn og forståelse.

Eilertsen bistår også parter som har behov for fagkyndig meddommer eller en kyndig dommer i voldgiftstvister.

Hjemmesidene www.jusboka.no gir en presentasjon av forfattervirksomheten til Eilertsen, med mulighet for å kjøpe bøkene han har skrevet.