Opphavsrett og ansvar

5. januar 2013

Opphavsrett
Det er Advokatfirma Eilertsen som eier rettighetene til alt som publiseres på nettjuristen.no. Enhver bruk av Copyright labyrintmaterialet på denne hjemmesiden som ikke kan skje i samsvar med åndsverkloven, krever skriftlig forhåndssamtykke fra Advokatfirma Eilertsen. Dette innebærer blant annet at ingen bilder, tekster eller logoer må kopieres, modifiseres, eller legges ut på andre nettsteder uten slikt samtykke.

Ansvarsfraskrivelse
Ved å bruke informasjonen på nettjuristen.no aksepterer du følgende betingelser:

Innholdet tilgjengeliggjøres utelukkende som en informasjonstjeneste. Innholdet er ikke ment å være uttømmende og må ikke legges til grunn som sådan eller i stedet for individuell juridisk rådgivning. Det skjer en løpende rettsutvikling fra dag til dag. Det kommer stadig nye regler og avgjørelser, både i og utenfor landets grenser, som kan få betydning for en konkret sak. Du er velkommen til å ta opp konkrete rettslige spørsmål med advokat Bjørnar Eilertsen. Ingen må handle, eller unnlate å handle, på bakgrunn av informasjon som finnes på denne hjemmesiden uten å søke relevant juridisk rådgivning knyttet til de aktuelle faktiske forhold og omstendigheter. Tilgang til og nedlasting av informasjon fra våre nettsider etablerer på ingen måte noe klientforhold til Advokatfirma Eilertsen. Lenker til andre nettsteder er kun laget for informasjonsformål. Advokatfirma Eilertsen påtar seg intet ansvar for tilgangen til eller innholdet av nettstedene som lenkene leder til.

Jeg søker til enhver tid å holde hjemmesiden oppdatert, men har intet ansvar for informasjon som skulle vise seg å være mangelfull eller uriktig.

Nettstedet er utviklet i publiseringsverktøyet WordPress, som er lisensiert med General Public Licence (GPL). Ønsker du ytterligere informasjon om GPL finner du mer om lisensbetingelsene her.