Personvernerklæring

Denne erklæringen redegjør for hvordan personopplysninger på nettjuristen.no samles inn, benyttes og vernes.

Besøksstatistikk
Det innhentes vanlig besøksstatistikk for nettjuristen.no. Dette er statistikk som genereres automatisk over besøkendes IP-adresser, hvilke sider som er lastet ned, tidspunkt, hvilken side vedkommende kom fra, samt type nettleser og operativsystem som benyttes. Statistikken gir vanligvis ikke informasjon som kan knyttes til den enkelte besøkende. Opplysningene benyttes kun i forbindelse med drift og videreutvikling av nettsidene.Digital jordklod

På nettjuristen.no samles også inn og oppbevares loggdata over hvilke bilder og linker man kikker på, for å kunne lære hva de besøkende er opptatt av, samt forbedre layout og tilbud. Denne informasjonen benyttes også for å produsere interne trafikkstatistikker hos nettjuristen.no.

Bokkjøp via PayPals krypterte betalingsløsning
Når du handler bøker på nettjuristen.no via vår samarbeidspartner PayPal sin krypterte betalingsløsning, ledes du over til PayPals krypterte nettsider. Du vil se dette ved at nettleseradressen får grønn bakgrunn, og adresseangivelsen begynner med https://www.paypal.com/no/ (s’en i https angir benyttelse av kryptert løsning via SSL (Secure Socket Layer-teknologi).

Ved bruk av denne sikre krypterte betalingsløsningen vil PayPal samle inn normale opplysningstyper for slike sikre betalingsløsninger, herunder din IP-adresse, opplysninger om hvilken nettleser du har, hvilke sider du besøker på PayPals sikre betalingsløsning og tidspunkt for besøket. PayPal vil også samle inn nødvendige opplysninger du taster inn for å gjennomføre betalingstransaksjonen, herunder navn, adresse, kredittkortnummer, utløpsdato på kredittkortet, e-postadresse og telefonnummer.

Nettjuristen.no får tilgang til tidspunktet når du bestilte, kvitterings-ID-nummeret, opplysninger om hvilke(n) bok/bøker du bestilte, antall titler og totalpris. I tillegg får vi opplysninger om ditt navn, e-epostadresse, telefonnummer og forsendelsesadresse. Dersom du har lagt inn spesielle instruksjoner til oss via PayPal, får vi naturligvis også tilgang til disse opplysningene. Dette er informasjon nettjuristen.no trenger for å levere varene til deg via transportøren (Posten), samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Dessuten er nettjuristen.no pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring og eventuell returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes.

Nettjuristen.no får aldri tilgang til opplysninger om kredittkortnummer fra noen kunder som betaler gjennom PayPal. Unntak kan teoretisk tenkes om tvingende lovgivning skulle pålegge det (i forbindelse med eksempelvis svindelforsøk), eller en domstol skulle fatte vedtak om dette. Nettjuristen.no har ikke behov for denne opplysningen for å gjennomføre handelen.

Du finner nærmere opplysninger om hvordan PayPal samler inn, behandler og verner informasjonen om deg under linken ”Privacy policy” og «retningslinjene for personvern» nederNetthengelåsst på PayPals sikre betalingsløsning.

Nettjuristen.no bruker og krever en cookie for å kunne registrere seg og gjennomføre en bokbestilling. Det er imidlertid mulig å se på produkter uten å bruke cookies.

E-postlister
Det er mulig å melde seg på ulike e-postlister til nettjuristen.no, og motta e-postvarsel når nye utgaver av bøker kommer, eller for å motta ulike typer informasjon og tilbud. Det er frivillig å motta dette, og man må eksplisitt melde seg på hver enkelt liste. Dersom du ønsker å benytte denne tjenesten behøver nettjuristen.no opplysninger om din e-postadresse. Din e-postadresse vil ikke bli benyttet til andre formål enn til å sende deg nyhetsvarsler og varsler om endringer på nettjuristen.no og vil ikke bli utlevert til noen utenfor Advokatfirma Eilertsen. E-postadressen vil ikke bli gjort kjent for andre abonnenter på e-postlisten. Ved mottak av e-poster har du mulighet til å slette deg fra e-postlisten med umiddelbar virkning.

Nettjuristen.no selger aldri personopplysninger eller e-postadresser til noen tredjepart, og nettjuristen.no bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med/til tredjepart. Det kan imidlertid hende at en ekstern tredjepart benyttes til å utføre oppgaver på vegne av nettjuristen.no som databehandler etter personopplysningsloven, men vedkommende vil i så fall ikke ha anledning til å benytte personopplysninger på noen annen måte enn det som her er angitt. Nettjuristen.no vil sikre dette gjennom konkrete databehandleravtaler i et slik tilfelle. Pr i dag har nettjuristen.no ingen slike eksterne databehandlere.

Generelt vil all bruk av e-post i kommunikasjon ha visse sikkerhetsmessige svakheter. Advokatfirma Eilertsen har derfor automatiske rutiner for viruskontroll ved påmelding til listen, og ved utsendelse av e-poster til påmeldte brukere.

Behandlingsansvarlig
Advokatfirma Eilertsen ved innehaveren Bjørnar Eilertsen er behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven for all behandling av personopplysninger på nettjuristen.no.

Endringer av denne personvernerklæringen
Ved behov vil nettjuristen.no kunne endre denne personvernerklæringen, og da vil ny personvernerklæring blir lagt ut på denne nettsiden. Slik revidert erklæring blir i så fall gjeldende fra tidspunktet den legges ut.

Denne oppdaterte personvernerklæringen ble publisert på nettsiden 11. september 2019.