Helserett

Eilertsen har skrevet syv bøker innen fagfeltet helserett, og har sin forfattervirksomhet samlet på nettstedet Jusboka.no.

(Trykk bildene for mer informasjon)

Juss-for-sykepleier-3.utg Juss-for-helsesøstre-4.utg Juss-for-jordmødre-5.utg17214892_cover-ergo-orto-page-001 17667664_cover-fotterapeuter-page-001 Forside - Smittevernlovgivningen-2015 17660373_cover-page-001

Bøkene bestiller du på Jusboka.no. Bøkene inngår i pensumlitteraturen for studentene ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Som leser får også gratis tilgang til Jusboka.no sitt Forum, med 24-timers tilgang til fulltekst av dommer, uttalelser, oppdaterte lover, forskrifter, uttalelser, retningslinjer mv som det er vist til i bøkene.

Eilertsen har over en periode på 15 år undervist fast for helsepersonell ved OsloMet (tidl Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA)) i helserettslige emner. Undervisningen har i hovedsak vært for jordmor-, helsesøster- og sykepleierutdanningen, samt ergoterapiutdanning og ortopediingeniørutdanningen. Han har også i disse årene hatt ansvaret for den nødvendige undervisningen i helserettslige emner som helsesøstre og jordmødre må gjennomføre for å kvalifisere til rekvireringsrett for prevensjonsmidler. Han underviser også i Nasjonale fag for utenlandsk helsepersonell utenfor EU/EØS-området som søker å få autorisasjon som norsk helsepersonell.

I januar 2010 kom Jordmorboka ut på forlaget Akribe for første gang, og Eilertsen er forfatter av det juridiske innholdet i denne boka. En omarbeidet 2. versjon av boka ble utgitt i 2017, også med Eilertsen som medforfatter.

Han er også en flittig benyttet foredragsholder i både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Han holder jevnlig foredrag for ulike grupper helsepersonell i helseforetak (sykehus), kommuner, helsestasjoner, fylker, og ved større konferanser mv.

Advokat Eilertsen bistår helsepersonell, kommunehelsetjenesten, forbund, yrkesorganisasjoner og helseinstitusjoner ved behov for bistand knyttet til eksempelvis klage- og skadesaker, saker for Statens Helsepersonellnemnd og saker hvor helsepersonell er involvert i tvister for domstolene, herunder saker for Fylkesnemndene.